βήρυλλος

βήρυλλος
(αρχές 3ου αι. μ.Χ.). Λόγιος και επίσκοπος Βόστρων. Τα συγγράμματα και οι επιστολές του δεν διασώθηκαν. Ο Β. υποστήριζε ότι o Υιός του Θεού δεν υπήρχε πριν από την ενσάρκωση. Τελικά όμως, έπειτα από ανταλλαγή απόψεων με τον Ωριγένη, αναθεώρησε τις απόψεις του και ευθυγραμμίστηκε με εκείνες της ορθοδοξίας.
* * *
η (AM βήρυλλος)
πυριτικό ορυκτό, μερικές ποικιλίες του οποίου αποτελούν πολύτιμους λίθους (ακουαμαρίνα, σμαράγδι, ηλιόδωρο, μοργανίτης).
[ΕΤΥΜΟΛ. Η λ. βήρυλλος προήλθε με υποχωρητικό σχηματισμό από τη λ. βηρύλλιο, η οποία εισήχθη κατά την ελληνιστική εποχή μαζί με το αντικείμενο που δηλώνει από την Ινδία, την πατρίδα των πολύτιμων λίθων
πρβλ. μσν. ινδ. veruliya- < veluriya, (αρχ. ινδ. vaidūrya-), δραβιδική λ. που προήλθε πιθ. < Vēlur, όνομα πόλεως της Νότιας Ινδίας].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • βήρυλλος — gem of sea green colour fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βηρύλλοιο — βήρυλλος gem of sea green colour fem gen sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βηρύλλοις — βήρυλλος gem of sea green colour fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βηρύλλου — βήρυλλος gem of sea green colour fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βηρύλλων — βήρυλλος gem of sea green colour fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βηρύλλῳ — βήρυλλος gem of sea green colour fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βήρυλλον — βήρυλλος gem of sea green colour fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • List of chemical element name etymologies — This is the list of etymologies for all chemical element names: Name Symbol Language of origin Word of origin Meaning Symbol origin Description Actinium Ac Greek ἀκτίς (aktis) beam Greek aktinos ἀκτίς, ἀκτῖνος (aktis; aktinos), meaning beam (ray) …   Wikipedia

  • Beryllium — (pronEng|bəˈrɪliəm) is a chemical element with the symbol Be and atomic number 4. A bivalent element, beryllium is a steel grey, strong, light weight yet brittle alkaline earth metal. It is primarily used as a hardening agent in alloys, most… …   Wikipedia

  • Beryl — Beril redirects here. For a character of Tolkien s legendarium, see Beril (House of Bëor). Heliodor redirects here. For the masculine name, see Heliodorus (disambiguation). For other uses, see Beryl (disambiguation). Beryl Three varieties of… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”